ttjq.net
当前位置:首页 >> 138 6的列坚式 >>

138 6的列坚式

138÷4=34.5 34.5 4)138 12 18 16 20 20 0

138*45 = 6210 详细过程可参见下方图片

4、6

138*54=7452; 1 3 8 * 5 4 . 5 5 2 6 9 0 7 4 5 2 203*32=6496; 2 0 3 * 3 2 . 4 0 6 6 0 9 6 4 9 6 35*112=3920; 1 1 2 * 3 5 . 5 6 0 3 3 6 3 9 2 0 312*25=7800; 3 1 2 * 2 5 . 1 5 6 0 6 2 4 7 8 0 0 632*54=34128; 6 3 2 * 5 4 . 2 5 2 8 3 1 6 0 3 4 1 2 8 210*47=9870. 2 1 0 * 4 7 . 1 4 7 8 4 9 8 7 0

解:138乘6加138乘4的算式:138*6+138*4=138*(6+4)=138*10=1380

138除以12的竖式怎么算写出来答案138÷12=11……6

如下图所示 等于5余3

250-28 66-10= 82+5=75-22= 79+14= 80-4= 69-18= 84-20= 91-71=11+71= 10+75= 36+62= 64-46= 90-60= 73-20= 93-81= 19+44= 55-48= 72+21=50+24= 86-76= 76+15= 13+18= 26+21=100-87= 84-82= 27+18= 61+34= 47-6= 47+32= 88-31=24-

解:43*46=(40+3)*46=40*46+3*46=1840+138=1978 答案是:1978

算式列竖式的规则首先看除数,除数是几位数我们被除数就从左往右的在第几位上试商以此类推此题除数是5,是一位数所以我们首先在百位的5上面商1,刚好抵消然后把十位的6放下,我们再在十位上商1,余下一个1最后把各位的5放下,与刚才余下的1,成为15在个位上3,刚好得15所以答案为113

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ttjq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com